Wsparcie psychologiczno- pedagogiczne w okresie nauczania zdalnego

W dobie pandemii wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w szkołach, stało się jedną z kluczowych form pomocy uczniom. Długotrwałe nauczanie zdalne pociągało za sobą szereg negatywnych konsekwencji.  Z miesiąca na miesiąc można było zaobserwować, nie tylko pogarszającą się kondycję psychiczną uczniów, ale i przeciążenie nauczycieli oraz rodziców. Uczniowie stali się zmęczeni, zniechęceni, apatyczni, …

„Mamy już serdecznie dość”- pandemia a fazy wyczerpania wg Hansa Selye-go.

„Mamy już serdecznie dość”- pandemia a fazy wyczerpania wg Hansa Selye-go   Pandemia w znacznym stopniu przyczyniła się do wzrostu ilości osób chorujących na zaburzenia psychiczne. W czerwcu 2020 roku, 36 % Polaków zmagało się z objawami depresji, obecnie jest to nawet 46%. Od ponad roku doświadczamy: frustracji spowodowanej ograniczeniami, …

Teoria Sternberga – czyli krótkie rozważania o miłości.

Miłość od tysiącleci staje się przedmiotem rozważań filozoficznych, natchnieniem dla artystów, tematem wyjściowym badań psychologicznych i socjologicznych. Jednym z psychologów, który obiektem swoich badań uczynił to znane nam wszystkim uczucie jest Robert Sternberg. W Teorii Sternberga pojawiają się trzy składowe miłości, a więc intymność, namiętność i zaangażowanie. Intymność- są to …

Hierarchia potrzeb – Piramida Maslowa.

Amerykański psycholog, Abraham Maslow, uważał, że potrzeby odczuwane przez ludzi, mają określoną hierarchię. Co więcej nie da się zrealizować wyższej potrzeby, jeśli potrzeba niższego rzędu nie została zaspokojona. Maslow w swojej książce Motywacja i osobowość mówił, iż zaspokajanie potrzeb podstawowych motywuje nas do realizowanie potrzeb wyższego rzędu. Czy współcześni badacze …

Syllogomania, czyli mania zbierania.

To jeszcze się przyda. Tego nie wyrzucaj. To jest pamiątką. To dostałam od…. . Znacie ten problem z wyrzucaniem starych rzeczy, podczas generalnych porządków? Jeśli chomikujesz wyłącznie rzeczy, które faktycznie mają jakąś wartość, lub jest jeszcze szansa, że będą używane (choć najczęściej już nie są), to mieścisz się w średniej …

Piramida Diltsa

Zmiany towarzyszą nam w ciągu całego życia. Niektóre z nich planujemy sami, inne nas zaskakują. Są zmiany, które łatwo wprowadzić. Przychodzą nam naturalnie, są trwałe i często pociągają za sobą kolejne nowości. Inne zmiany wprowadzamy długo, a pomimo wysiłków są one krótkotrwałe i szybko zamieniają się w stare nawyki. Według …

Socjalizacja przez naśladownictwo.

W 1983 roku Woody Allen nakręcił film „Zelig”, który w przejaskrawiony, ale bardzo obrazowy sposób oddał naszą, ludzką potrzebę konformizmu i zdolności do naśladowania.  Główny bohater, zmieniając środowisko, dopasowuje się do otaczających go ludzi, zarówno fizycznie jak i mentalnie. W prawdziwym życiu dzieje się podobnie (choć nie tak spektakularnie). Całkiem nieświadomie …

Manipulacja pamięcią jest możliwa – FAKT czy MIT?

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że pamięć czasami płata nam figle. Generalnie jednak, jesteśmy przekonani, że nasze wspomnienia odzwierciedlają rzeczywiste sytuacje i wydarzenia. Wierzymy, że jeśli pamiętamy, iż jako dziecko lubiliśmy lody czekoladowe, to tak właśnie było. Potrafimy odtworzyć sytuację z przeszłości, która spowodowała, że teraz odczuwamy paniczny strach np. …

Wdzięczność, a samopoczucie.

Szczęście, poczucie spełnienia, zadowolenie z życia. Każdy z nas lubi tak się czuć. Deklarujemy, że chcemy być szczęśliwi. Jednak paradoksalnie, najczęściej robimy wszystko, żeby było dokładnie odwrotnie. Narzekamy, zazdrościmy innym, skupiamy się na własnych brakach, słabościach, na tym, czego nie udało nam się osiągnąć, czego nie posiadamy, nie potrafimy. Analizujemy …