Mediacje

„Gdy dwoje ludzi żyje razem,

to jest im łatwiej, bo są razem

i jest im trudniej, bo są razem.”

                           Iwona Chmielewska

 

Marshchall Rosenberg mówił, że prawdziwa współpraca jest możliwa wtedy, gdy wszyscy uczestnicy ufają, że inni z szacunkiem wezmą pod uwagę ich potrzeby i system wartości. Kiedy pomiędzy dwojgiem ludzi pojawia się silny konflikt, często każda ze stron dostrzega wyłącznie „swoją rację”, nie ma wówczas miejsca na wzajemne zrozumienie i konstruktywną analizę argumentów rozmówcy. Następuje eskalacja konfliktu. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji warto skorzystać z usług mediatora, który zapewni każdej ze stron przestrzeń na zaprezentowanie swojego punktu widzenia i pomoże znaleźć porozumienie.

 

Czym są mediacje?

Mediacje to sposób rozwiązywania sporów, w której mediator, jako neutralna osoba trzecia, pomaga stronom  we wzajemnej komunikacji, określeniu potrzeb, interesów i opcji oraz znalezieniu wspólnego, satysfakcjonującego obu uczestników mediacji rozwiązania.

 

Mediacje są dobrowolne, a więc obie strony biorą w nich udział świadomie i w każdej chwili mogą się wycofać, bezstronne, ponieważ mediator jest osobą niezwiązaną emocjonalnie z przepracowywaną sytuacją i zapewnia stronom równy udział w procesie mediacyjnym oraz poufne, gdyż mediator zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które pojawiły się podczas procesu.

Rodzaje mediacji prowadzonych w Fundacji Muuve:

Mediacja pozasądowa:

Decyzja o udziale w mediacjach pozasądowych może być wspólna lub wyjść od jednej ze stron.

W przypadku, kiedy obie strony mają świadomość, że samodzielnie prowadzone rozmowy nie przynoszą pożądanego efektu i decydują się na udział w mediacjach, motywacja do szukania rozwiązań jest zazwyczaj wyższa, niż w przypadku, kiedy inicjatorem udziału w mediacji jest jedna ze stron. Jednostronna inicjatywa może świadczyć o zmęczeniu przedłużającym się konfliktem, bezradności i przekonaniu, że mediacje mogą być korzystniejsze niż np. rozprawa sądowa.

Kiedy na mediacje zgłasza się jedna ze stron może poprosić mediatora Fundacji o pośredniczenie w zachęceniu drugiej strony do udziału w procesie mediacyjnym. Wówczas Fundacja wysyła takiej osobie zaproszenie do udziału w mediacji, wraz z ulotką informacyjną opisujący założenia i przebieg procesu.

 

Mediacja sądowa

Kiedy sąd widzi celowość mediacji i chce, aby strony podjęły próbę zawarcia porozumienia poza salą sądową, kieruje uczestników rozprawy na mediacje. Zawarcie ugody mediacyjnej jest korzystniejsze niż rozprawa sądowa. Trwa zdecydowanie krócej niż ciągnące się latami rozprawy i pochłania nieporównywalnie mniej środków finansowych. Podczas mediacji strony mogą wyrazić swoją opinię i dążą do wypracowania satysfakcjonującego rozwiązania, dzięki czemu mają świadomość decyzyjności, natomiast podczas rozprawy wyrok narzucany jest odgórnie i nie podlega negocjacjom.

 

Jak przebiega proces mediacji ?

  1. Mediator ustala ze stronami miejsce i czas spotkania.
  2. Podczas pierwszej sesji mediator wyjaśnia jak będzie przebiegał proces mediacji oraz ustala ze stronami zasady współpracy.
  3. Podczas procesu mediacji mediator, obok rozmowy, stosuje „narzędzia mediacyjne” dobrane adekwatnie do charakteru konfliktu oraz potrzeb stron.
  4. Proces mediacji to zazwyczaj kilka spotkań rozplanowanych w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące.
  5. Mediator może spotykać się ze stronami wspólnie, jak i z każdą ze stron na osobności.
  6. Mediacje kończą się w momencie kiedy zostaje zawarta umowa/porozumienie mediacyjne, lub jedna ze stron zrezygnuje z procesu .

 

Jeśli chcesz skorzystać z mediacji skontaktuj się z nami.