Misja i cele

Muuve jest organizacją pozarządową przeciwdziałającą wykluczeniom społecznym.

Naszą misją jest przeciwdziałanie chorobom psychicznym spowodowanym m. in. przewlekłym stresem i zaniedbaniem tzw. higieny życiowej.

Podejmujemy próbę zapobiegania nerwicom i depresji  poprzez prewencję, w tym edukację oraz szerzenie świadomości. Naszym celem jest aktywizowanie, edukowanie, wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego oraz promowaniem dobrych praktyk również w środowisku pracy.

Cele realizujemy poprzez psychoedukację, szkolenia, warsztaty, konsultacje, prelekcje, pomoc terapeutyczną, mediacje; organizację eventów związanych z aktywizacją i pomocą wszelkim grupom wymagającym wsparcia.