Statut, RODO, Sprawozdania

Statut Fundacji Muuve został uchwalony aktem notarialnym z dnia 6 lutego 2018 roku. Składa się z 5 rozdziałów i zawiera informacje dotyczące sposobu funkcjonowania naszej Fundacji. Poniżej krótki opis każdego z rozdziałów, a dla osób, które chcą zapoznać się z całością dokumentu jest on do pobrania tutaj.

 

Jakie informacje zawierają poszczególne rozdziały?

  • Rozdział I – Zawiera podstawowe informacje takie jak: oznaczenie siedziby, dane Fundatora, oznaczenia Ministra, pod którego podlega działalność Fundacji.
  • Rozdział II – Szczegółowo określa cele i zasady działania Fundacji oraz informuje o realizacji tych zadań w oparciu o działalność odpłatną i nieodpłatną.
  • Rozdział III – Poświęcony jest majątkowi Fundacji i sposobom finansowania podejmowanych działań.
  • Rozdział IV – Określa władze Fundacji oraz sposób reprezentacji.
  • Rozdział V – To postanowienia końcowe.

 

 

 

RODO w Fundacji

Fundacja posiada wdrożoną Politykę Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych, przyjętą Uchwałą Zarządu z dnia 22 marca 2018 roku, dostępną TUTAJ.

Sprawozdanie Finansowe Fundacji za 2019 rok:

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji za 2019 rok: