Terapia

„- Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
– Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie- odparł mistrz
– Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
-Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie”
Anthony de Mello

Co to jest terapia ?

Terapia to forma pomocy osobom doświadczającym kryzysów, trudności emocjonalnych, a także pragnących lepiej poznać i zrozumieć siebie. Jej celem jest zmiana sposobu przeżywania określonych sytuacji i reagowania na pojawiające się bodźce – na bardziej satysfakcjonujące zarówno dla samego Klienta, jak i dla jego otoczenia. Terapia może pomóc człowiekowi zrozumieć własne zachowanie, a także postępowanie innych osób, ułatwić wzajemne porozumienie, zmienić zachowania niepożądane, nauczyć nowych, polepszyć umiejętności komunikacyjne.

Rodzaje wsparcia terapeutycznego w Fundacji Muuve:

RTZ – Racjonalna Terapia Zachowań.

Podstawowe założenie Racjonalnej Terapii Zachowań mówi, że negatywne emocje oraz niekorzystne działania człowieka nie są następstwem pojawiających się wydarzeń, a wynikają z błędnej interpretacji faktów. Przyczyną dysfunkcyjnych myśli, emocji i reakcji są, silnie wpływające na nasze funkcjonowanie, przekonania.

RTZ z założenia jest metodą samopomocową, a więc podczas pracy terapeuta wyposaża Klienta w narzędzia, dzięki którym z czasem Klient sam będzie mógł analizować i zmieniać swoje przekonania.

Pierwsze spotkanie, to poznanie metody RTZ oraz narzędzi, na których będzie pracował Klient. Zawiera elementy psychoedukacji i wstępnego rozpoznania trudności z jakimi zgłosił się Klient. Każde kolejne spotkanie, to praca nad sytuacją, która wywołała u Klienta silne, negatywne emocje. Podczas analizy reakcji na to wydarzenie, odkrywane są przekonania Klienta, które powodują tak gwałtowne zachowania i nieprzyjemne, natrętne myśli. Dalsza praca polega na formułowaniu zdrowych przekonań i projektowaniu pożądanego, w kolejnej, analogicznej sytuacji, zachowania.

Klient otrzymuje zadania domowe, dzięki czemu zaczyna sam stosować elementy RTZ, a po pewnym czasie jest gotowy, aby radzić sobie z trudnościami, przy wykorzystywaniu tej metody, bez pomocy terapeuty.

Terapia Linii Czasu

W Terapii linii Czasu zakłada się, że wszystkie wydarzenia z życia człowieka- przeszłe, obecne i przyszłe- są ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie oddziałują. Przeżywając jakąś sytuację, zbieramy doświadczenia, tworzymy pewne reprezentacje- swoją mapę świata- i z dużym prawdopodobieństwem, w kolejnej, podobnej sytuacji zachowamy się analogicznie, nawet jeśli dane postępowanie nie jest dla nas korzystne.

Pracując tą metodą terapeuta pomaga Klientowi zwizualizować swoją linię czasu oraz określić najważniejsze jej punkty, które znacznie wpływają na zachowanie, czy postępowanie Klienta. Następnie pracuje się nad zmianą niekorzystnych emocji i reakcji dotyczących wybranych, kluczowych wydarzeń, co automatycznie wpływa na polepszenia funkcjonowania Klienta w pozostałych, podobnych sytuacjach.

Terapia linii czasu jest metodą krótkoterminową. Aby przepracować linię czasu najczęściej wystarczy kilka spotkań, czasami tylko jedno. Jeśli Klient czuje potrzebę dalszego rozwoju, może zacząć pracę nad swoimi życiowymi celami metodą coachingową.

Terapia par

Terapia par jest formą pomocy dla osób będących w związkach partnerskich/małżeńskich doświadczających kryzysu relacji, gotowych pracować nad jakością swojego związku. Efekty pracy uzależnione są od współpracy i zaangażowania wszystkich biorących udział w terapii.

Na pierwszym spotkaniu Klienci uzgadniają wspólny cel, nad którym będą pracowali podczas terapii. Cel musi wpływać na poprawę jakości funkcjonowania w relacji, terapeuta nie może więc zataić jakichkolwiek informacji przed drugim partnerem, a zasada poufności obejmuje parę jako całość.

Podczas spotkań terapeuta, obok rozmowy i elementów mediacji, stosuje „zadania terapeutyczne”, a więc mogą pojawić się elementy dramy, arteterapii, pracy z kartami oraz inne metody dobrane indywidualnie do potrzeb Klientów.

Arteterapia

Arteterapia jest to praca terapeutyczna przy wykorzystaniu szeroko rozumianej sztuki/ twórczości. Stosowana jest nie tyko jako środek terapeutyczny, ale również jako element rozwoju osobistego. W stosowaniu arteterapii rozwijanie zdolności plastycznych/muzycznych/ ruchowych jest tylko wartością dodaną, ponieważ podczas sesji liczą się wewnętrzne doświadczenia, przeżycia oraz przemyślenia Klienta jakie wywołuje kontakt ze sztuką.

Metodami jakie stosuje się podczas sesji są:

  • prace plastyczne takie jak: rysunek/malarstwo/ rzeźba/ grafika/ sztuki użytkowe/ wzornictwo,
  • muzykoterapia, a więc między innymi pobudzanie lub wyciszanie emocji przy zastosowaniu muzyki- aktywizacyjnej, relaksacyjnej,
  • biblio-filmoterapia, czyli czytanie/oglądanie fragmentów książek/ filmów i późniejsza dyskusja,
  • psychodrama – odgrywanie scenek i późniejsza analiza pojawiających się podczas występu emocji/ przemyśleń,
  • choreoterapia – stosowanie tańca, ćwiczeń muzyczno-ruchowych, szeroko rozumianej pracy z ciałem do wydobycia emocji.

Jeśli chcesz skorzystać z którejś z form terapii skontaktuj się z nami.