Warsztaty i szkolenia – dla osób indywidualnych

„Wszystko czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens,

jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy”

                                                                   Paulo Coelho

 

Zdobywanie wiedzy i umiejętności wpisane jest w codzienną, zabieganą rzeczywistość. Chcemy nadążyć za pędzącym światem, mamy świadomość, że nabywanie nowych zdolności sprawia, iż jesteśmy efektywniejszymi pracownikami, lepszymi rodzicami i partnerami, szczęśliwymi ludźmi. Szukamy szkoleń i warsztatów, które odpowiadają naszym zainteresowaniom lub aktualnym potrzebom.

 

 Warsztat a szkolenie

 Szkolenie, bardziej niż warsztat, nastawione jest na przekazywanie wiedzy teoretycznej. Szacuje się, że podczas szkolenia aktywność prowadzącego wynosi około 80% w stosunku do 20% aktywności uczestników. W praktyce prowadzący głównie omawia zagadnienia związane z tematem spotkania wplatając 1-2 ćwiczenia angażujące uczestników. Aby uatrakcyjnić wystąpienie stosuje różne formy graficznej prezentacji omawianej treści.

Warsztat natomiast nastawiony jest na ćwiczenie umiejętności praktycznych i „doświadczanie wiedzy”. Podczas warsztatów wiedza teoretyczna jest skompensowana, a nacisk kładzie się na stosowanie umiejętności w praktyce. W tym celu wykorzystuje się różne, dobrane do tematu spotkania i oczekiwań uczestników, narzędzia i metody pracy, między innymi techniki stosowane w szeroko rozumianej arteterapii, pracę grupową i indywidualną, czy naukę przez zabawę.

 

 Warsztaty i szkolenia w Fundacji Muuve

Autorskie spotkania warsztatowo-szkoleniowe Fundacji opierają się na założeniu, że ludzie najlepiej uczą się przez doświadczenie. Bierzemy pod uwagę fakt, iż statystycznie człowiek potrafi całkowicie skupić uwagę na 10-13 minut, natomiast efektywnie słuchać do 30 minut, dlatego przekaz wiedzy teoretycznej przeplatany jest ćwiczeniami, dyskusją lub innymi formami aktywizującymi uczestników i pozwalającymi na chwilę wytchnienia.

 

Rodzaje warsztatów i szkoleń w Fundacji Muuve

Przygotowujemy różnorodne spotkania warsztatowo- szkoleniowe, z zakresu szeroko rozumianych umiejętności miękkich, dostosowane do potrzeb  i wymagań uczestników.

Przykładowe realizowane tematy:

– budowanie poczucia własnej wartości,

– efektywna komunikacja i czytanie mowy ciała,

– stres- jak na nim zapanować,

– umiejętne zarządzanie czasem,

– rozwiązywanie konfliktów,

– umiejętności perswazji i negocjacji.

 

Jeśli chcesz skorzystać ze spotkań szkoleniowo-warsztatowych Fundacji skontaktuj się z nami.