Grupy wsparcia

„Nigdy nie wiesz jak silny jesteś
dopóki bycie silnym nie stanie się
jedynym wyjściem jakie masz”

– Bob Marley

W życiu każdego człowieka może pojawić się sytuacja kryzysowa związana ze stratą, chorobą, niepełnosprawnością, wypaleniem zawodowym, przeżytą traumą. Zdarza się, że powrót do równowagi i efektywnego funkcjonowania w życiu osobistym i zawodowym wymaga wsparcia  z zewnątrz. Często wsparcie specjalistów nie jest wystarczającą pomocą do przezwyciężenia trudności. Pojawia się potrzeba obcowania z kimś kto „wie przez co przechodzę”, „rozumie mnie”, „wie co czuję”. Grupa wsparcia jest odpowiedzią na tę potrzebę.

Co to jest grupa wsparcia?

Grupa wsparcia składa się z osób zmagających się z podobnymi trudnościami, szukających wsparcia  lub rozwiązania swoich problemów, które podczas cyklicznych spotkań dzielą się swoimi doświadczeniami. Wśród uczestników tworzy się szczególna więź. Nabierają przekonania, że ich cierpienie nie jest już ciężarem niesionym samotnie, przestają czuć się wyizolowani z powodu swoich trudnych doświadczeń. Każda grupa buduje atmosferę akceptacji i zaufania, dzięki czemu biorący udział w spotkaniach otwierają się i zaczynają dzielić się swoimi smutkami, obawami, frustracjami, a także wiedzą, radościami i sukcesami.

 

Grupa wsparcia daje możliwość przyjrzenia się trudnościom bardziej obiektywnie i znalezienia efektywniejszych sposobów radzenia sobie w sytuacji kryzysowej.

Jak funkcjonują grupy wsparcia Fundacji Muuve?

 1. Grupa wsparcia zostaje założona przez zespół Fundacji z inicjatywy osób przeżywających kryzys.
 2. Ogłoszenia o aktualnie prowadzonych spotkaniach można znaleźć na stronie Fundacji.
 3. Spotkania odbywają się co tydzień, lub raz na dwa tygodnie- zgodnie z ustaleniami danej grupy.
 4. Miejscem spotkań są domy kultury, salki przykościelne lub inne pomieszczenia użyteczności publicznej.
 5. Każda grupa określa indywidualnie miejsca i czas spotkań, a także ich plan oraz zasady funkcjonowania grupy.
 6. Spotkania grupy mogą zawierać: opowiadania własnych historii związanych z problemem, dyskusję, rozmowy o uczuciach, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, wystąpienia zaproszonego gościa np. specjalisty itp. – według potrzeb i wcześniejszych ustaleń grupy.
 7. Moderatorem spotkania, jest mediator, coach lub terapeuta wyznaczony przez Fundację, który czuwa nad przebiegiem spotkania, jednak nie wyraża swojej opinii i nie dzieli się swoją wiedzą bez wyraźnej prośby uczestników grupy.
 8. Grupa może mieć charakter otwarty (gdy w każdym momencie mogą dołączyć inni członkowie) lub zamknięty (bez możliwości dołączenia do zawiązanej grupy)- o charakterze grupy decydują uczestnicy na pierwszym spotkaniu.

Dla kogo grupy wsparcia?

Grupę wsparcia mogą stworzyć osoby zmagające się z dowolną, trudną sytuacją życiową m.in.:

 • osoby przeżywające żałobę po stracie,
 • osoby uzależnione i ich rodziny,
 • osoby zmagające się z chorobą lub niepełnosprawnością swoją lub członka rodziny,
 • osoby zmagające się z wypaleniem zawodowym.

Informację o aktualnie prowadzonych grupach wsparcia znajdziesz klikając TUTAJ.

Jeśli przeżywasz kryzys i potrzebujesz wsparcia skontaktuj się z nami. Pomożemy znaleźć Ci odpowiednią grupę wsparcia, lub zainicjujemy powstanie nowej grupy.