Coaching – dla osób indywidualnych

„Powiedz mi – to zapomnę,
Naucz mnie – to może zapamiętam,
Zaangażuj mnie – to się nauczę.”

  – Benjamin Franklin

Theodore Roszak o coachingu napisał tak: Spotykamy się jako nieznajomi, każdy niesie w sobie tajemnicę. Nie odgadnę kim jesteś, może nigdy Cię nie poznam. Ufam jednak, że jesteś kimś, kogo sam stworzyłeś, że posiadasz piękno i głębię. Składam Ci więc obietnicę: nie narzucę Ci żadnej maski ale zaproszę, abyś stał się sobą bez lęku i wstydu. Otworzę dla Ciebie miejsce w świecie i pomogę je wypełnić autentycznym powołaniem. Będę Ci wierny tak długo, jak długo będzie trwać Twoje poszukiwanie.

 

Co to jest coaching?

Istotą coachingu jest wspieranie klienta w określeniu oraz osiąganiu celów życiowych i zawodowych bez dawania mu gotowych rozwiązań. Relacja coachingowa opiera się na założeniu, że w Klient posiada potencjał i  zasoby, które wystarczy wydobyć. Coach nie doradza, nie ocenia, a wyłącznie towarzyszy klientowi w procesie rozwoju. Dzięki zastosowaniu neutralnych pytań, odpowiedniej struktury oraz zróżnicowanych narzędzi, pomaga Klientowi spojrzeć na przepracowywany temat z różnych perspektyw oraz odkryć możliwości, których dotychczas sobie nie uświadamiał.

W okresie trwania procesu coachingowego Klient poszerza swoją świadomość, odnajduje nowe możliwości i rozwiązania.

 

Jak wyglądają sesje coachingowe  Fundacji Muuve?

 1. Pierwsza sesja jest spotkaniem informacyjno-zapoznawczym. Służy nawiązaniu relacji coachingowej i ustaleniu kierunku dalszej współpracy.
 2. O ilości i częstotliwości spotkań decyduje Klient. Zaleca się, aby sesje odbywały się w dwutygodniowym odstępie czasowym.
 3. Miejsce spotkań ustalane jest z Klietem indywidualnie. Ważne, aby było spokojne, dające przestrzeń do skupienia się.
 4. Sesja coachingowa bazuje na zadawaniu pytań (coach) i formułowaniu odpowiedzi (klient), Podczas spotkania wykorzystywane są różnorodne narzędzia oraz techniki pobudzające wyobraźnię i podświadomość Klienta.
 5. Podczas sesji coach nie doradza, nie sugeruje rozwiązań, nie ocenia.
 6. Wszystko co omawia się na sesji jest poufne.

 

Dla kogo coaching?

Coaching jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które:

 • szukają swojej drogi zawodowej/ życiowej,
 • czują, że stoją w miejscu i chcą to zmienić,
 • mają wyznaczony cel, ale nie wiedzą jak go osiągnąć,
 • szukają rozwiązania trudnej sytuacji życiowej,
 • chcą się rozwijać,

a nie lubią gdy ktoś narzuca im rozwiązania.

Jeśli chcesz skorzystać z sesji coachingowej skontaktuj się z nami.