Psychoedukacja

” Co wiemy, to tylko kropelka

Czego nie wiemy to cały ocean”

                                               Isaac Newton

Psychoedukacja zamienia winę na odpowiedzialność, bezradność na proaktywną troskę, a zaprzeczanie na świadomość. [F.Coloma]

Gdy mierzymy się z trudnościami takimi jak: choroba, brak umiejętności stworzenia satysfakcjonujących relacji społecznych, poczucie braku sensu życia, wypalenie zawodowe, obniżone samopoczucie(…) pojawia się pytanie „dlaczego?”, „jak to się dzieje?”, „co mogę zrobić?”.

Psychoedukacja pomaga zdobyć i uporządkować tę wiedzę.

Co to jest psychoedukacja?

Psychoedukacja jest to forma wsparcia Klienta/Pacjenta poprzez wyposażenie go w wiedzę i umiejętności z zakresu problemu, z którym aktualnie się mierzy. U podstaw psychoedukacji leży założenie, że większa wiedza dotycząca np. choroby, czy mechanizmów będących fundamentem określonych zachowań, pomaga szybciej zmienić sposób myślenia i postępowania na bardziej satysfakcjonujący, zdrowszy. Dzięki psychoedukacji zwiększa się świadomość Klienta, który otrzymuje wiedzę i narzędzia do lepszego radzenia sobie z sytuacją trudną, zmiany zachowań, poprawienia komunikacji i porzucenia biernej postawy na rzecz proaktywności.

 

Psychoedukacja w Fundacji Muuve:

Psychoedukacja w Fundacji stosowana jest nie tylko podczas specjalnych, psychoedukacyjnych spotkań, ale równiej pojawia się jako jeden z elementów innych działań np. szkoleń, warsztatów czy terapii.

 

Cechy efektywnej psychoedukacji

– dostarcza konkretną wiedzę,

– oferuje praktyczne narzędzia i strategie, które pomagają w uzyskaniu zmiany zachowania,

– pokazuje jak zadbać o swoje potrzeby, co w efekcie podnosi i wzmacnia samoocenę Klienta,

– uczy jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, oraz jak zwiększyć odporność na stres,

– obala mity związane z danym zagadnieniem,

– wzmacnia umiejętności komunikacyjne

– pomaga uzyskać świadomość dostępu do własnych zasobów i alternatywnych sposobów myślenia,

– zmniejsza lek i stygmatyzację społeczną.