Projekt ” Przygotowanie pedagogów i psychologów szkolnych z miasta Bielska-Białej, do przeprowadzenia lekcji wychowawczych dotyczących zapobiegania depresji wśród dzieci i młodzieży”

W trosce o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, Miasto Bielsko-Biała – Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej wspólnie z Grupą Kęty i Fundacją Biegniemy z Mają, przygotował projekt pn. „Dbam o Siebie”, którego pierwszym etapem są działania informacyjno edukacyjne z zakresu zdrowia psychicznego, skierowane do dzieci i młodzieży pod nazwą ZaJaki.pl. Partnerami przedsięwzięcia są Fundacja Muuve, Kwadrat Multimedia, Dziecko Mamy oraz Rekord SI. 

Projekt ma za zadanie koncentrować się na potrzebach dzieci i młodzieży, związanych z wyposażeniem w narzędzia do budowania samoakceptacji jako elementów radzenia sobie z sytuacjami, na które często nie mają wpływu. Odpowiada także na potrzeby związane z dostępem do informacji, gdzie samodzielnie szukać wsparcia i pomocy

W ramach projektu i działania o nazwie: ” Przygotowanie pedagogów i psychologów szkolnych z miasta Bielska-Białej, do przeprowadzenia lekcji wychowawczych dotyczących zapobiegania depresji wśród dzieci i młodzieży” , nasza Fundacja przeprowadziła 5 spotkań warsztatowych, w ramach których  ok. 80 specjalistów ze szkół i placówek dziennych otrzymało niezbędną wiedzę i narzędzia (karty pracy, e-book) pozwalające na przeprowadzenie lekcji wychowawczych o tematyce zapobiegania depresji wśród dzieci i młodzieży.

W ramach działań projektu „Dbam o siebie” do bielskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek wsparcia dziennego trafi 40 000 ulotek. Ulotka ma za zadanie dostarczyć dzieciom i młodzieży informacje, gdzie i jak szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych. 

Każdy z nas jest „jakiś”, każdy z nas jest „inny” dlatego w ramach projektu szkoły zostały zachęcone również do realizacji zajęć plastycznych, podczas których tworzone będą kukły przedstawiające ZaJakich. Szkoły zaangażowane w projekt wezmą udział w paradzie 7 czerwca 2022 r. Zebrani przejdą ulicami miasta do Parku Słowackiego, w którym odbywać się będzie Festiwal Dobrej Energii. Specjalnie na tę okazję, przygotowany został bogaty program i liczne atrakcje. 

Cieszymy się, że możemy być częścią tego fantastycznego działania.

 

Projekt ” Przygotowanie pedagogów i psychologów szkolnych z miasta Bielska-Białej, do przeprowadzenia lekcji wychowawczych dotyczących zapobiegania depresji wśród dzieci i młodzieży” jest współfinansowany ze środków Miasta Bielsko-Biała