Akcja „Gotowiec”- gotowe rozwiązanie dla wychowawców klas ponadpodstawowych

Akcja „Gotowiec”-projekt wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla nauczycieli i uczniów klas ponadpodstawowych

KONDYCJA PSYCHICZNA NASZYCH DZIECI-DANE Z RAPORTU IPZIN.

W jaki sposób pandemia odbija się na ogólnej kondycji społeczeństwa?

To, że wszyscy mamy się źle, raczej każdy się domyślił, pytanie jak bardzo oraz jak pomóc tym najmniej odpornym czyli naszym dzieciom?

Na to pytanie oraz na wiele tym podobnych, próbuje odpowiedzieć raport przygotowany przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, zlecony przez Ministerstwa Pracy i Nauki.

Główny wniosek, jest alarmujący, gdyż dotyczy znaczącego pogorszeni stanu psychicznego uczniów. Co oznacza, że priorytetową potrzebą, jest objęcie dzieci i młodzieży, wsparciem wychowawczym, profilaktycznym i pomocowym, na jak najszerszą skalę.

Raport zwraca uwagę, na to, że „..nie wystarczy zwiększanie ilości i dostępności specjalistów (pedagogów, psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów). Konieczne jest poszerzanie kompetencji i wiary we własny wpływ osób oddziałujących w skali najbardziej masowej (rodzice, nauczyciele i wychowawcy).

UCZNIOWIE CHCĄ I POTRZEBUJĄ LEKCJI WYCHOWAWCZYCH…ALE NIE NUDNYCH

Wniosek 7 niniejszego raportu, zwraca szczególną uwagę na istotę lekcji wychowawczych. Większość uczniów widzi potrzebę takich lekcji. Z drugiej strony jednak, skarżą się, że są nieciekawe i mało angażujące. Nauczyciele są obecnie, jedną z bardziej przeciążonych grup społecznych- skąd mają wziąć dodatkową energię na kreatywne opracowanie interesujących i kreatywnych materiałów, szczególnie dla nastolatków.

Już od dłuższego czasu wdrażamy projekt, który kompleksowo przygotowuje ciało pedagogiczne do zorganizowania, naprawdę ciekawej i interaktywnej godziny wychowawczej. Od lat tworzymy szkolenia i warsztaty w oparciu o grywalizację, która bazuje na przyjemności, jaka płynie z rywalizacji, podejmowania wyzwań czy zdobywania punktów i nagród.

Nasza gotowiec zawiera:

konspekt zajęć,

podręcznik dla nauczyciela: wyjaśniający każdy etap lekcji wychowawczej i możliwy przebieg   ćwiczeń, zawierający wiedzę w pigułce dotyczącą poruszanej tematyki i najczęściej zadawane w tym   obszarze tematycznym pytania, wraz z odpowiedziami,

– grę potrzebną do przeprowadzenia lekcji,

– gotową prezentację,

– wzór gotowych kart pracy

Zapraszamy!

Pełny raport wraz wykorzystaną metodologią badań, znajdziecie na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-wsparcia-psychologiczno-pedagogicznego-dla-uczniow-i-nauczycieli-w-pandemii

Zapytaj o „Gotowiec” dla Twojej szkoły lub wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów , pisząc do nas na: kontakt@muuve.pl lub fundacjamuuve@gmail.com