22. 08. 19 Spotkanie Grup Wsparcia w ramach projektu „Razem Silniejsi” dofinansowanego z FIO, Śląskie Lokalnie, Instytut Pracy i Edukacji, Instytut Wyszehradzki

„Razem Silniejsi” Grupy wsparcia

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie grup wsparcia, 22.08.19 zaczynamy o godzinie 12. 00.
W życiu każdego człowieka może pojawić się sytuacja kryzysowa związana ze stratą, chorobą, niepełnosprawnością, wypaleniem zawodowym, przeżytą traumą. Zdarza się, że powrót do równowagi i efektywnego funkcjonowania w życiu osobistym i zawodowym wymaga wsparcia z zewnątrz. Często wsparcie specjalistów nie jest wystarczającą pomocą do przezwyciężenia trudności. Pojawia się potrzeba obcowania z kimś kto „wie przez co przechodzę”, „rozumie mnie”, „wie co czuję”. Grupa wsparcia jest odpowiedzią na tę potrzebę.
CO TO JEST GRUPA WSPARCIA?
Grupa wsparcia składa się z osób zmagających się z podobnymi trudnościami, szukających wsparcia lub rozwiązania swoich problemów, które podczas cyklicznych spotkań dzielą się swoimi doświadczeniami. Wśród uczestników tworzy się szczególna więź. Nabierają przekonania, że ich cierpienie nie jest już ciężarem niesionym samotnie, przestają czuć się wyizolowani z powodu swoich trudnych doświadczeń. Każda grupa buduje atmosferę akceptacji i zaufania, dzięki czemu biorący udział w spotkaniach otwierają się i zaczynają dzielić się swoimi smutkami, obawami, frustracjami, a także wiedzą, radościami i sukcesami.

Spotkania będę odbywały sie raz w miesiącu sierpniu, w następujacych terminach.

 22.08.19 w czwartek.
Harmonogram:
12:00 „Kobiety po stracie dziecka nienarodzonego”
14:00 „Osoby po zakończonej terapii nerwic i depresji”

16:00 „Kobiety doświadczające przemocy w rodzinie”

OTRZYMASZ WSPARCIE *

TWOJA OBECNOŚĆ POMOŻE INNYM *

POZNASZ OSOBY, KTÓRE ZNAJĄ TWOJE PROBLEMY *

Projekt dofinansowany ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Młodzi, świadomi, aktywni – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Śląskie Lokalnie – małe granty FIO
Klaster Innowacji Społecznych

Pokaż mniej