26.11.2018 Warsztaty Trening Umiejętności Społecznych i Budowanie Samoświadomości cz. I „Jak komuniwać, żeby nie zwariować”